Ukinitev oprostitve plačila vrtca

Z uveljavitvijo Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19 (Ur.l.RS, 21/22) je ukinjena odreditev karantene za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku. Odlok je začel veljati 19. 2. 2022.

Z ukinitvijo ukrepa odrejanja karantene za otroka, ki je bil v visoko tveganem stiku z okuženo osebo ni več podlage za priznanje pravice oprostitve plačila staršev za vrtec za dneve odsotnosti otroka. S prenehanjem veljavnosti ukrepa karantene tako preneha veljati tudi možnost priznavanja oprostitve plačil staršev za čas odsotnosti otroka iz vrtca v primeru izolacije.