Vpis v vrtec

VPIS V VRTEC

Obrazec za vpis otroka v vrtec dobite in oddate pri svetovalni delavki na osnovni šoli. Če želite otroka vključiti v vrtec septembra, ga morate vpisati v vrtec ob vpisu v vrtec v mesecu marcu. Če imamo prosta mesta, otroke sprejemamo tudi med letom, razen v juliju in avgustu. Če je otrok odsoten nad 20 delovnih dni zaradi bolezni, so starši ob predložitvi zdravniškega potrdila oproščeni plačila vrtca.

VKLJUČEVANJE OTROKA V VRTEC

Pred vstopom se otrok skupaj s starši lahko postopoma privaja na vrtec. Z vzgojiteljico se starši dogovorite o trajanju in načinu vključevanja v skladu z možnostmi in potrebami staršev in otroka. Prvi dan otrokove prisotnosti v vrtcu morate imeti starši potrdilo otroškega zdravnika o zdravstvenem stanju otroka. Izdano potrdilo ne sme biti starejše od petih dni. Potrdilo o pregledu predložite vzgojiteljici.

IZPIS IZ VRTCA

Obrazec za izpis otroka iz vrtca dobite pri svetovalni delavki.

POČITNICE

Če otrok med poletnimi počitnicami (od 1. 7. do 31. 8.) ne obiskuje vrtca, občina Tolmin omogoča znižano plačilo vrtca. Šoloobveznim otrokom se omogoči izpis iz vrtca s 1. julijem. Delo vrtca med počitnicami v letu 2022/23 bomo objavili naknadno.