Vpis v vrtec

VPIS V VRTEC

Obrazec za vpis otroka v vrtec dobite in oddate pri svetovalni delavki na osnovni šoli. Če želite otroka vključiti v vrtec septembra, ga morate vpisati v vrtec ob vpisu v vrtec v mesecu marcu. Če imamo prosta mesta, otroke sprejemamo tudi med letom. Če je otrok odsoten nad 20 delovnih dni zaradi bolezni, so starši ob predložitvi zdravniškega potrdila oproščeni plačila vrtca.

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se za pravice do znižanega plačila vrtca,   ki se iztečejo v decembru 2018 ali pozneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Vloge oddajate starši samo takrat, ko je pravico potrebno uveljavljati prvič. Vse spremembe pa ste starši še vedno dolžni javljati CSD na posebnem obrazcu.

VKLJUČEVANJE OTROKA V VRTEC

Pred vstopom se otrok skupaj s starši lahko postopoma privaja na vrtec. Z vzgojiteljico se starši dogovorite o trajanju in načinu vključevanja v skladu z možnostmi in potrebami staršev in otroka. Prvi dan otrokove prisotnosti v vrtcu morate imeti starši potrdilo otroškega zdravnika o zdravstvenem stanju otroka. Izdano potrdilo ne sme biti starejše od petih dni. Potrdilo o pregledu predložite vzgojiteljici.

IZPIS IZ VRTCA

Obrazec za izpis otroka iz vrtca dobite pri svetovalni delavki.

POČITNICE

Če otrok med poletnimi počitnicami (od 1. 7. do 31. 8.) ne obiskuje vrtca, občina Tolmin omogoča počitniško odsotnost brez plačila. Šoloobveznim otrokom se omogoči izpis iz vrtca s 1. julijem. Delo vrtca med počitnicami v letu 2019: vrtec je med zimskimi,  prvomajskimi in novembrskimi počitnicami odprt. Med poletnimi počitnicami, od 22. 7. do 16. 8. ter 23. 8. 2019,   je vrtec zaprt. Zaprt je tudi med božično-novoletnimi prazniki (datum bomo določili, ko bo znan šolski koledar za šolsko leto 2019/20).