ODJAVA PREHRANE

Starši odjavijo prehrano za otroka po elektronski pošti na naslov prehrana@os-podbrdo.si do 7. ure zjutraj za tekoči dan.