Osnovni podatki

VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI SIMONA KOSA PODBRDO
Podbrdo 31, 5243 Podbrdo

Tel.: 05 3808 531
E-mail: os.podbrdo@guest.arnes.si

Ravnateljica: Polona Kenda
Vodja vrtca: Laura Brovč
Računovodkinja: Olga Levpušček Cvetko

Šolska svetovalna služba: Mojca Klavžar, pedagoginja
Tel: 05 933 9550 
E-mail: mojca.klavzar@guest.arnes.si
Urnik: torek, četrtek 7.00 – 14.00

Skupina: MARJETICE
Število otrok: 9

Vzgojiteljica: Laura Brovč, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok
Pomočnica vzgojiteljice: Kaja Vojska, vzgojiteljica predšolskih otrok

URNIK: 6.45 – 16.15