Osnovni podatki

  1. VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI SIMONA KOSA PODBRDO
    Podbrdo 31, 5243 Podbrdo

Tel.: 05 3808 531
E-mail: os.podbrdo@guest.arnes.si

Ravnateljica: Polona Kenda
Računovodkinja: Olga Levpušček Cvetko

Vodja aktiva vrtca: Laura Brovč

Šolska svetovalna služba: Katja Muženič
Tel:  05 93 39 550
E-mail: katja.muzenic@guest.arnes.si
Urnik: ponedeljek 9.00-11.00, sreda 11.00-13.00, izven navedenega termina po predhodnem dogovoru

1. drugo starostno obdobje
Skupina: GUMBKI
Število otrok: 8
Vzgojiteljica Laura Brovč, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok
Pomočnica vzgojiteljice: Karmen Mavri, vzgojiteljica predšolskih otrok

2. prvo starostno obdobje
Skupina: JEŽKI
Število otrok: 11
Vzgojiteljici: Kaja Vojska, Maša Šavli, vzgojiteljici predšolskih otrok

URNIK: 6.00 – 16.15

ODSOTNOST OTROKA

Starši odjavijo prehrano za otroka po elektronski pošti na naslov prehrana@os-podbrdo.si do 7. ure zjutraj za tekoči dan.