Osnovni podatki

  1. VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI SIMONA KOSA PODBRDO
    Podbrdo 31, 5243 Podbrdo

Tel.: 05 3808 531
E-mail: os.podbrdo@guest.arnes.si

Ravnateljica: Polonca Kenda
Računovodkinja: Nadja Kemperle
Tajnica: Ana Wolf

Vodja aktiva vrtca: Laura Brovč

Šolska svetovalna služba: Katja Muženič
Tel:  05 93 39 550
E-mail: katja.muzenic@guest.arnes.si
Urnik: ponedeljek 9.00-11.00, sreda 11.00-13.00, izven navedenega termina po predhodnem dogovoru

1. prvo starostno obdobje
Skupina: Gosenice
Število otrok: 9
Vzgojiteljica: Nina Kovačič Grosar, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok
Pomočnica vzgojiteljice: Urška Mugerli, vzgojiteljica predšolskih otrok

2. drugo starostno obdobje
Skupina: Čebelice
Število otrok: 15
Vzgojiteljica: Laura Brovč, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok
Pomočnica vzgojiteljice: Kaja Vojska, vzgojiteljica predšolskih otrok

URNIK: 6.00 – 15.45

ODSOTNOST OTROKA

Starši odjavijo prehrano za otroka po elektronski pošti na naslov prehrana@os-podbrdo.si do 7. ure zjutraj za tekoči dan.