Plačilo vrtca

POMEMBNO – plačilo med covid-19: z dnem 9.2.2021, ob odprtju vrtcev, so storitve vrtca za starše plačljive. Če je otrok odsoten zaradi karantene, ste starši plačila oproščeni. V primeru, da se vrtec zaradi okužbe zapre, ste starši prav tako oproščeni plačila.

Cene programov v vrtcih na območju Občine Tolmin od 1. 9. 2020 dalje (v EUR) znašajo:

Dnevni program

Poldnevni program

Prvo starostno obdobje

526,95

420,34

Drugo starostno obdobje

392,26

305,67

Cena neporabljenih živil na dan odsotnosti

1,88

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se za pravice do znižanega plačila vrtca,   ki se iztečejo v decembru 2018 ali pozneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Vloge oddajate starši samo takrat, ko je pravico potrebno uveljavljati prvič. Vse spremembe pa ste starši še vedno dolžni javljati CSD na posebnem obrazcu.

POČITNICE

Če otrok med poletnimi počitnicami (od 1. 7. do 31. 8.) ne obiskuje vrtca, občina Tolmin omogoča počitniško odsotnost brez plačila. Šoloobveznim otrokom se omogoči izpis iz vrtca s 1. julijem. Delo vrtca med počitnicami v letu 2021/22 bomo objavili naknadno.