Plačilo vrtca

Cene programov v vrtcih na območju Občine Tolmin od 1. 9. 2021 dalje (v EUR) znašajo:

Dnevni program

Poldnevni program

Prvo starostno obdobje

550,66

439,26

Drugo starostno obdobje

409,91

319,43

Cena neporabljenih živil na dan odsotnosti

1,88

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se za pravice do znižanega plačila vrtca,   ki se iztečejo v decembru 2018 ali pozneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Vloge oddajate starši samo takrat, ko je pravico potrebno uveljavljati prvič. Vse spremembe pa ste starši še vedno dolžni javljati CSD na posebnem obrazcu.

POČITNICE

Če otrok med poletnimi počitnicami (od 1. 7. do 31. 8.) ne obiskuje vrtca, občina Tolmin omogoča znižano plačilo vrtca. Šoloobveznim otrokom se omogoči izpis iz vrtca s 1. julijem. Delo vrtca med počitnicami v letu 2022/23 bomo objavili naknadno.