Obveznosti staršev do vrtca

 • Starši odjavijo prehrano za otroka po elektronski pošti na naslov prehrana@os-podbrdo.si do 7. ure zjutraj za tekoči dan.
 • Upoštevajte in podpirajte strokovne usmeritve vrtca (organizacijske, prehrambene, vsebinske,…).
 • Sodelujte z delavci vrtca v dobro otroka.
 • Zanimajte se za otrokov razvoj.
 • Spoštujte osebno integriteto vzgojiteljice in drugih delavcev vrtca.
 • Uresničujte sprejete dogovore, povezane s poslovnim časom, finančnimi obveznostmi in izbranim programom.
 • Dosledno upoštevajte Pravilnik o varnosti otrok.
 • Seznanite vzgojiteljico o posebnostih otroka.
 • V vrtec pripeljite zdravega otroka, da z boleznijo ne bo ogrožal sebe in drugih.
 • V primeru bolezni vzgojiteljico seznanite o vrsti otrokove bolezni, še posebej, če gre za nalezljivo bolezen. Zdravil v vrtcu ne dajemo, zato ste starši dolžni razporediti dozo zdravila v času, ko ste z otrokom doma.
 • Otroka spremljajte v vrtec osebno oz. od vas pooblaščena oseba, ki je starejša od 10 let, vendar v tem primeru le s pisnim pooblastilom staršev.
 • Starši morate otroka v vrtcu »oddati ali sprejeti« le v prisotnosti strokovne delavke vrtca, ne smete pa otroka pustiti samega v garderobi ali celo pred vrtcem.
 • Obvestite vzgojiteljico o vseh spremembah naslova, telefona, … saj so ti podatki pomembni za nemoteno delo.

Starše pokličemo po telefonu:

 • če ima otrok povišano temperaturo,
 • če se otrok izrazito slabo počuti, bruha ima bolečine, drisko,
 • če je vedenje otroka nenavadno – krči, nezavest,
 • v vseh primerih nujnega zdravniškega posega.
 • Če otrok v vrtcu zboli, pridite ponj v najkrajšem možnem času, saj potrebuje vašo navzočnost in nego.