Pravice staršev do vrtca

  • Vaša pravica je, da lahko otroka uvajate v vrtec postopoma (v uvajalnem času).
  • Vaša pravica je, da lahko izmenjate informacije o otroku z vzgojiteljico oz. pomočnico vzgojiteljice ali svetovalno delavko ob dogovorjenem času.
  • Imate pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.