Obogatitvene dejavnosti

 • ustvarjalne delavnice,
 • srečanja s starši,
 • razstave z izdelki otrok,
 • obiski šolske knjižnice,
 • obiski šolske računalnice,
 • obiski šolske telovadnice,
 • smučarski tečaj,
 • angleščina,
 • planinski krožek,
 • letovanje,
 • sodelovanje za bralno značko.