Oblike sodelovanja

  • roditeljski sestanki (3x letno),
  • govorilne ure (objavljeno na koledarju dogodkov),
  • ustvarjalne delavnice,
  • srečanja (ob prireditvah, praznovanjih…),
  • pisno in ustno sporočanje (izmenjava kratkih informacij pomembnih za medsebojno delo in delo z otroki).