Dnevni program

Dnevni program je osnova dejavnosti vrtca in jedro našega pedagoškega dela. Namenjen je otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Obsega vzgojo, varstvo ter prehrano in traja od 6 do 8 ur dnevno, v okviru poslovnega časa vrtca.